Üdvözöljük a Máltai és Tyúktarka fajtaklub megújult honlapján!

Kedves Érdeklődők! Az EURÓPA KIÁLLÍTÁS részletes információit a bal oldali menüsorban találhatják.

*  *  *

Tájékoztató a Magyar Máltai és Tyúktarka, Magyar csirkegalamb és Florentini galambot tenyésztők Fajtaklubja 2015. évi önálló kiállításáról

Fajtaklubunk, - a 2015.évi Közgyűlés határozata alapján- 2016.január 16-17.-én a V-86 Balmazújvárosi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete meghívására a városi Tanintézet tornatermében tartotta meg éves kiállítását.

A kiállításra, - az előzetesen jelzett rendkívül rossz időjárás ellenére- 18 tenyésztő nevezett, összesen

41 db Máltai-

37 db Tyúktarka-

14 db Magyar csirkegalamb és

 4 db Florentini fajtájú galambot.

A galambok igen gondosan előkészített környezetben felállított egysoros ketrecekben kerültek bemutatásra.

Bírálatukat a Máltai fajtánál Kérdő Lajos és Zsilinszki László,

                    a Tyúktarka fajtánál  Eperjessy István,

                    a Magyar csirkegalamb-és Florentini fajtánál Kérdő Lajos végezte  igen felkészülten és szakszerűen.

A közgyűlési kérelemnek megfelelően a rendezők  - a máltai fajta részére- biztosították a 45-50 cm magas ketreceket.

Újdonságnak számit ott,hogy a szokásostól eltérően a galambok beszállítására  jan.15.-én 16.-18h. között, ill. 16.-án 8h.-ig került sor, a bírálatok 16.-án 9.-h-kor kezdődtek.

Míg a galambok bírálata folyt, megérkeztek a később induló tenyésztők is,majd a csapat közös ebédelést tartott.

Ebéd után közös megegyezéssel a szálláshely által biztosított ebédlő helységben az egyébként vasárnapra tervezett klubgyűlés vette kezdetét.

A témák felvezetése, majd megvitatása és megszavazása után felszolgálták a rendezők- Béke György tagtársunk, valamint a vendéglátó egyesület által felajánlott rendkívül ízletes és bőséges mennyiségű birkapörköltet.

Vacsora közben és után a jó hangulatot Csécsey Kálmán tagtársunk önzetlen, magas színvonalú muzsikája fokozta.

Természetesen vacsora után is folytatódott, - de most már baráti hangnemben- a felvetett, - elsősorban szakmai- nézetkülönbségek egyeztetése.

Az igen jó és baráti hangulatú est kb.22 óra körül zárult.

A kiállításon elért eredmények részletesen:

Máltai:

 96 pontot és „Fajtagyőztes” címet ért el:

              Csécsey  Kálmán kovácsolt  hím-  és

                                             tarka  tojó galambja

96 pontot és „Legszebb fiatal hím” címet ért el:

               Csécsey Kálmán fehér hím galambja              

95 pontot és „Legszebb fiatal tojó címet ért el:

               Herédi Géza sárga tojó galambja

A nem hivatalos pontversenyben csak a min 3 db azonos fajtájú galambot bemutató tenyésztők kerültek sorolásra.

A nem hivatalos pontverseny sorrendje:

Csécsey Kálmán   6 db galamb  95.85 pontátlag, (5 db 96 pontos!!!)

Folcz György         3 db galamb  94,97 pontátlag,

Herédi Géza          3 db galamb   94.33 pontátlag,

Kérdő Lajos           3 db galamb   93.67 pontátlag,

Spiegel  Árpád      3 db galamb    93,33 pontátlag 

Fehér Nándor       4 db galamb    93,00 pontátlag,

Balázs Mihály        5 db galamb   92,80 pontátlag,

Zsilinszki László    4 db galamb    92,75 pontátlag,

Gál  János             5 db galamb     92,60 pontátlag,

Drugán Pál           3 db galamb     92,33 pontátlag.

Bankó Mihály 2 db máltait nevezett

Néhány galamb esetében a tartási körülményekre visszavezethető tollszerkezeti problémák ill.”talpasság” merült fel, a fehérek esetében a szembőr színe volt a legszembetűnőbb  hiba és ez a kapott pontszámokban is tükröződött.

 

Tyúktarka:

 96 pontot és „Fajtagyőztes” címet ért el:

                Kocsondi Németh István  fekete hím- és

               Eperjessy István barna tojó galambja

  96 pontot és „Legszebb fiatal hím” címet ért el:

               Kocsondi Németh István  fekete hím galambja

96 pontot és „Legszebb fiatal tojó” címet ért el szintén

                Kocsondi Németh István  fekete tojó galambja .            

A bemutatott Tyúktarkák magas minőségét mutatja a ponttáblázat is:

Eperjessy István                  4 db galamb  95,75 pontátlag (3 db 96 pontos!!),

Kocsondi Néneth István    8 db galamb  95,00 pontátlag (4 db 96 pontos!),

Hermann Ferenc                8 db galamb  94,50 pontátlag,

Béke György                       5 db galamb  94,4 pontátlag,

Rácz Imre                           8 db  galamb  93, 50 pontátlag.

Drugán Pál  és  Bankó Mihály   2-2 db tyúktarkát nevezett

 

Magyar csirkegalamb:

96 pontot kapott és „Különdíj” –ra érdemesült:

                  Fehér Nándor fehér hím galambja

A nem hivatalos pontversenyben:

Fehér Nándor 4 db  94,25 pont átlag,

 Kérdő Lajos     4 db galamb   94,5 pontátlag,

 Gugyi László    4 db galamb   93,25 pontátlag,

Tóth János        4 db galamb   93,00 pontátlag.

Bankó Mihály 2 db magyar csirkegalambot nevezett

Érdekes színfoltja volt a kiállításnak a

Bankó Mihály által kiállított

         1 pár sárga és

Kérdő Lajos által kiállított

        1 pár fekete Florentini fajtájú galamb.

 

Az emlékeztetőt összeállította:

 

Herédi Géza

*********************************************************************************

Jegyzőkönyv

Felvéve: Balmazújvárosban 2016.január 16.-án a Magyar Máltai és Tyúktarka, Magyar csirkegalamb  és Florentini  galambot tenyésztők Fajtaklubja  2015.-évi kiállításán

Jelen vannak: 17 fő ( a mellékelt Jelenléti iv szerint)

Tárgy: mellkelt Meghívó napirendi pontjai szerint

A klubgyűlést Béke György fajtaklub tag,a kiállítás társ-rendezője és egyik szponzora nyitotta meg, üdvözölte a megjelent tenyésztőtársakat, eredményes és hasznos értekezést kívánt,majd közölte,hogy a kiállítás katalógusát –külön ajándékként- térítésmentesen kapja minden kiállító.

Ez után Dr. Posta János egyesületi elnök megbízásából Tarr János a vendéglátó egyesület titkára kért szót.  Örömét fejezte ki,hogy Balmazújvárosra esett a választás a fajtaklub kiállításának megrendezésére.                         Zárószavában eredményes munkát és kellemes együttlétet kívánt, melyre a koronát az a birkapörkölt tette fel, melyet térítésmentesen ajánlottak fel a rendezők a vendég-tenyésztőtársak részére.

A megnyitó szavak elhangzása után Zsilinszki László pénztáros felkérte Bankó Mihályt a fajtaklub elnökét a napirendi pontok levezetésére.

Elsőként jegyzőkönyv vezetőnek Zsilinszki László, jegyzőkönyv hitelesítőnek  Drugán Pál és Eperjessy István került egyhangúlag elfogadva.

Bankó Mihály elnök megnyitó szavaival megköszönte a vendéglátó egyesület, - annak elnöke Dr. Posta János és tagtársa Béke György- példaértékű rendező, szervező és vendéglátó munkáját. Köszöntötte továbbá a kiállításon galambjaikkal részt vevő tenyésztőtársakat és bírálókat.

Első napirendi pontként örömmel jelentette, hogy három tenyésztő jelezte felvételi szándékát. Patrónusaik elmondása szerint vállalják a tagsággal járó feladatokat, az alapszabály maradéktalan betartását.  Az előterjesztést jelenlévők egyhangú szavazással elfogadták.

A tag-jelöltek részére a „Belépési nyilatkozatot” a fajtaklub elnöke megküldi.

Második napirendi pont a fajtaklub megváltozott jogviszony miatti teendők ismertetése.

Jelenlévők egyhangú szavazással felhatalmazták a fajtaklub vezetőségét a jogi rendezésre. a fajtaklub neve hivatalosan Magyar Máltai és Tyúktarka, Magyar csirkegalamb és Florentini galambot tenyésztők Egyesülete (Fajtaklubja) legyen.

Harmadik napirendi pontként jelenlévők meghallgatták az elnöki, majd a pénzügyi tájékoztatást.     Bankó Mihály elnök előadta, hogy –bár a 2014.-évi Közgyűlésen határozat született, hogy minden tag köteles a fajtaklub kiállítására min.3 db galambot nevezni, és távollét esetén is köteles költség-hozzájárulásként 3 nevezési díjat –a tagdíjon felül- a fajtaklub pénztárába befizetni- ezt a gyakorlatban szinte reménytelen utólag végrehajtani.  A kiállításokon való aktivizálásra kért javaslatokat. 

Többen javasolták, hogy a nevezési díj  kiállítási hozzájárulásként való  be nem fizetése ugyan azzal a szankcióval járjon,mint a tagdíj-nem fizetés (kizárás),de ez a javaslat - többségi indítványra- elvetésre került.

Herédi Géza javasolta, hogy nevezési előlegként 3x500.- 1 500.-Ft-tal ki kell egészíteni az érvényben lévő (változatlan) 3 000.-Ft-as tagdíjat, így a kiállításra nevezők 3 galamb után csak az esedékes nevezési díj különbözetet kell, hogy fizessék.

Ezt a javaslatot a résztvevők 1 tartózkodás mellett elfogadták.

A klub elnöke előadta, hogy -bár előzetes megállapodás született, és írásbeli értesítésekre is sor került, - kevesen vettek részt a máltai fajta fajtaleírás kiegészítő segédlet kidolgozására tervezett összejövetelre, melyre 2015.aug.30.-án a B-15 Rákospalotai egyesület adott színvonalas lehetőséget.   A résztvevők kis száma miatt (6 fő) a kidolgozott segédlet tartalma és az ideálkép melléklete nem kerülhetett véglegesítésre, így ennek utólagos megvitatását és elfogadását kérte.

Ismét napirendre került a magyar csirkegalamb fajta-standardjának kérdése. Sajnos az előzetesen a harkányi kiállítás keretében tervezett fajtaleírás egyeztetés és pontosítás elmaradt, ez ügyben sürgősen előbbre kell lépni, hogy minél előbb a Szövetség Standard Bizottsága asztalára lehessen tenni a végleges fajtaleírást. Ennek holtpontról való elmozdítására az elnök Fehér Nándor tenyésztőtársat kérte fel.

Zsilinszki László előadta: a fajtaklub 2015.évi bevétele  57 000.-Ft                                                                         kiadások:  bankszámla-vezetés                                            20 000.-Ft                                                          fénymásoló költség    (papír,tinta-patron,stb.)                   5 200.-Ft                                                                      postaköltség                                                                              5 000.-Ft                                                       egyenleg:                                                                                 26 800.-Ft  

Ebben az egyenlegben nem szerepel a most megrendezésre került kiállítás egyenlege.                                                                             

Az időközi pénzügyi beszámolóban Zsilinszki László pénztáros elmondta továbbá, bár a fajtaklub pénzügyi mérlege pozitív, problémát okoz a tagdíjak igen elhúzódó, rendszertelen befizetése.

Rontott a pénzügyi mérlegen, hogy - bár a szövetség felé időben leadásra kerültek a fajtaklub-támogatás feltételeiben meghatározott mellékletek, egy tagunk - számunkra ismeretlen okból - nem fizette be a szövetségi tagdíjat, így elestünk a 30 000.-Ft-os támogatástól?.

Megállapodás született egyhangú szavazással, hogy a 2016.évi Fajtaklub Kiállítás-t a V-42 egyesület kiállításához kapcsolódva 2016.október 12.-13.-án Siklóson rendezzük, tekintettel arra, hogy 2016.dec.5.-6. között kerül megrendezésre Ried vásárvárosban (Ausztria) az Európa Fajta Kiállítás, melyen fajtaklubként is részt kívánunk venni.

A beszámolók elhangzása után azok megvitatására került sor.

Elsőként Eperjessy István kért szót. Szavai szerint a kiállításon tapasztaltak megerősítették abbéli véleményét, hogy - míg a Tyúktarka állományt az elmúlt évek szigorú szelekciójával sikerült Európa élvonalába felhozni, addig – véleménye szerint - a Máltai tenyésztése mélyponton van. Ezt több németországbeli tenyésztőnél és kiállításokon tapasztaltak alapján állítja. Véleménye szerint addig, míg nem javítjuk a máltaik minőségét külföldről származó kiváló egyedekkel, komoly előrelépésre nem számíthatunk és a fajtaleírás segédletnek sincs értelme.

Eperjessy tagtársunk véleménye komoly felzúdulást gerjesztett a máltaisok táborában.

Azt többen elismerték, hogy a máltai állomány igen heterogén, köszönhetően a német-osztrák, szerb-horvát,és régi magyar szemlélet különbözőségének. A „jugoszláv” területről behozott „magas” egyedek általában hosszú hátat, emelt testtartást, többségében kevert színeket, - de igen erős csontozatot örökítenek. A németek elsősorban az összbenyomást és a tiszta színeket kedvelik többnyire finomabb csontozattal.                                                                                                                  Folcz György tenyésztőtársunk szerint a szerbek fajtaleírása és „ideálképe” jelentősen eltér a meghatározó német kívánalmaktól.

Herédi Géza előadta: nem kell feltétlenül „hanyatt esni” a külföldi tenyészetektől. Az internet jóvoltából igen sok tenyészetről látni képeket, videofilmeket. Látható, hogy ott sem minden arany!  Nem szabad lebecsülni a magyar állományt. Célszerű vérfrissítésre, minőségi egyedek behozatalára természetesen szükség van,de először meg kell határozni a kívánalmakat. Ezt a célt szolgálja a „Fajtaleírás értelmező segédlet” és a kidolgozott (méretezett)„ideálkép”.

A magyarországi állomány értékét bizonyítják a környékbeli országok kiállításain,a lipcsei- és nyitrai Európa Kiállításon és nem utolsó sorban a békéscsabai Európa Fajtakiállításon magyar tenyésztők által elért eredmények.

Az viszont tény, hogy nem lehet addig egységes,jó minőségű állományok kialakításáról beszélni,míg a standard szemléletkülönböző.

Az igen baráti hangulatban lefolytatott összejövetelt Csécsey Kálmán által szolgáltatott zenei kíséret tett még hangulatosabb

 

 

 

Eperjessy István                                                                                             Drugán Pál